Home - NL


Judo Belgium


De Koninklijke Belgische Judo Bond is een overkoepelende nationale federatie waardoor de Vlaamse Judofederatie en de Fédération  Francophone BeIge de Judo een officiële affiliatie hebben met de buitenlandse judofederaties.


De K.B.J.B.is aangesloten bij de Europese Judo Unie (E.J.U.) en de Internationale Judo Federatie (I.J.F.)


Historiek:


1949 : oprichten van de Belgische Federale Judo en Jiu-Jitsu Associatie (A.F.B.J.J.J.)


1959 : Belgische Amateur Judo Associatie (BEL.A.J.A.)


1979 : de benaming wordt Belgische Judo Bond (B.J.B.) met de 2 regionale federaties -Vlaamse Judo Federatie (V.J.F.) en -Ligue Francophone de Judo (L.F.J.)


2001 : Belgische Judo Bond wordt Koninklijke Belgische Judo Bond VZW (K.B.J.B.)